Jiaxing
Okura Machinery (Jiaxing)

Standard Factory No. 1, Northeast Standard Factory Zone,

Narui Road, Economic and Technological Development Zone,

Jiaxing City, Zhejiang Province

TEL. +86-573-8233-6088

FAX. +86-573-8233-6188